Energetické využití odpadu

Spalovny nebezpečných odpadů » Energetické využití odpadu

Energetické využití odpadu

 • Výroba tepla a elektrické energie

 • Výroba chladu

 

1)  Výroba elektrické energie s použitím protitlaké parní turbíny  

Princip výroby elektrické energie spočívá v přeměně odpadního tepla na páru, která při jmenovitých parametrech tlaku a teploty pohání parní turbínu. Parní turbína pohání elektrický generátor, který vyrábí elektrickou energii.

 

Přednosti protitlaké parní turbíny

 • vysoká účinnost v nominálním stavu
 • zpracování širokého rozsahu tepelných spádů
 • moderní regulace průtoku páry  
 • rychlá a jednoduchá údržba
 • nízké investiční a provozní náklady
 • dlouhá životnost

 

Technické parametry protitlakých parních turbín

 • Maximální výkon na spojce              do 1 500 kW
 • Otáčky spojky                                  3 000 ot/min
 • Maximální výstupní tlak páry            6,5 MPa 
 • Výstupní teplota páry                      180 - 470 °C
 • Výstupní tlak páry                            0,06 - 2,0 MPa
 • Maximální průtok páry                      60 t/h

 

 

 

2)   Výroba chladu - jednostupňový teplovodní absorbční chladič

 

Přednosti absorbčního chladiče

 • více než 30 letá tradice
 • vysoká účinnost a bezpečnost provozu
 • vysoká spolehlivost
 • kompaktní provedení
 • malé prostorové nároky
 • dlouhá životnost

 

Standartní provedení

 • Teplotní spád chladící vody                12-7 °C nebo 13-8 °C
 • Chladící výkon                                    100 kW - 3 500 kW
 • Teplota vody                                       80 °C - 90 °C
 • Vlastní spotřeba el. Energie                4,4 kW - 25 kW

 

 

 

 

 

 

HDG Bavaria Turboden SaveEnergy Kohlbach