Firma KOHLBACH GmbH

Kotle KOHLBACH 525 až 18 000 kW » Firma KOHLBACH GmbH

Firma KOHLBACH GmbH je renomovaná rakouská společnost s mnohaletou tradicí ve výrobě kotlů na dřevní odpad a její výrobky se uplatňují především v těžkých až extrémních podmínkách provozu. Vyznačují se schopností spálit prakticky jakýkoliv neupravený a netříděný dřevní odpad včetně 100 procent vlhké kůry, a to v rozsahu výkonů od 525 kW do 18 MW. Aby se zvýšila kvalita spalovacího procesu a rozšířila možnost spalovat paliva s různou výhřevností, je nedílnou součástí dodávky i tzv. recirkulace, což je řízené vracení části spalin zpět do prostoru spalovací komory. Dalším prvkem zpětně ovlivňujícím spalovací proces je monitorování množství zbytkového kyslíku ve spalinách pomocí Lambda sondy.

V současné době je v provozu po celé Evropě velké množství kotlů nejrůznějších výkonů a provedení, z toho 12 instalací již je v České republice. Nabízený spalovací systém KOHLBACH není pouze kotel, ale vždy celý plně funkční komplex od vybírání paliva ze zásobníku, přes jeho dopravu do kotle, proces spalování, výrobu tepla, odpopelnění, čistění spalin až po jejich odvod včetně komína. Celý proces spalování je řízen a kontrolován vlastním řídícím systémem tak, aby byly trvale plněny emisní limity platné pro všechny státy, ve kterých jsou zařízení instalována. Většinou je možný provoz kotelny jen s občasným dohledem bez trvalé přítomnosti topičů. Součástí dodávky je vždy i PC s vizualizací umožňující sledovat aktuální  provozní stavy zařízení i zjišťovat tyto hodnoty zpětně až do časového limitu jeden rok. Rozsah dodávky je vždy individuálně přizpůsoben potřebám konkrétního zákazníka.

Firma Schiestl spol. s r.o. již má patnáctileté zkušenosti s montáží, provozem a servisem kotlů Kohlbach a tyto skutečnosti, spolu s vlastní kvalitou dodávaného zařízení,  jsou zárukou spokojenosti potenciálních zákazníků s realizací každé investiční akce i s dlouhodobým provozováním uvedené technologie.

 

                   Sídlo společnosti ve Wolfsbergu                                                 Výrobní závod v Bleiburgu

 

 

 

 

HDG Bavaria Turboden SaveEnergy Kohlbach