HDG Navora 20-50

Kotle HDG BAVARIA 10 až 400 kW » Kotle HDG BAVARIA na kusové dřevo » HDG Navora 20-50

HDG Navora 20/25/30/40/50

Předností kotle je úspornost paliva a velmi nízké emise. Velký plnící prostor paliva poskytuje dlouhé intervaly přikládání. Vhodný je pro vytápění domů na venkově a do dřevozpracujících provozů.

Rozsah výkonů: 20kW, 25kW, 30kW, 40kW, 50kW

Paliva: Kusové dřevo délky max. 0,5 m, dřevěné brikety, hrubá štěpka, dřevařské odřezky a dřevěný odpad.

 

Charatkteristika:  

  • Pohodlné přikládání paliva z čelní strany
  • Dlouhé přikládací intervaly, cca 1x denně
  • Objem přikládacího prostoru 150 litrů
  • Vysoká účinnost 91%
  • Optimální spalování, nízké emise
  • Automatické čištění
  • Integrovaná nádoba na popel
  • Automatické čištění ploch výměníku
  • Velmi vysoká bezpečnost a spolehlivost
  • Dlouhá životnost

 

Řez kotlem

1. Inteligentní regulace spalování
2. Bezpečnostní výměník tepla
3. Otvor čištění
4. Spalinový ventilátor
5. Lambda sonda
6. Snímač teploty spalin
7. Samovolné čištění ploch výměníku při činnosti spalinové klapky
8. Ovládací páka spalinové klapky
9. Přikládací prostor, zásobník 150 litrů
10. Primární a sekundární regulační jednotka
11. Zásuvka na popel
12. Čistící otvor

 

Parametry:

HDG Bavaria Turboden SaveEnergy Kohlbach