HDG R20-30

Kotle HDG BAVARIA 10 až 400 kW » Kotle HDG BAVARIA na kusové dřevo » HDG R20-30

HDG R20/25/30

HDG R20/25/30 je zplynovací kotel na kusové dřevo s přepracovanou regulací nejnovější generace od HDG Bavaria. Kotel zaujme především svým plnícím zásobníkem s rozměry 39 x 30 cm s možností přikládání paliva až do hloubky 87 cm, na základě čehož je možno využít ergonomii pohodlného přikládání palivového dřeva. Standartem se stává také automatické čištění trubkovnic kotle, které je možné provádět otvorem v boční stěně kotle. Odstraňování popela je taktéž možné ve spodní části čelní strany kotle. Vysoká účinnost a extrémně nízké emise jsou zárukou pro ekologicky orientované vytápění budoucnosti.

Rozsah výkonů: 20kW, 25kW, 30kW

Paliva: Kusové dřevo délky max. 0,5 m, dřevní odpad.

 

Charatkteristika:  

 • Pohodlné přikládání kusového dřeva délky až do 0,5 m
 • Dlouhé přikládací intervaly
 • Malé prostorové nároky
 • Regulace HDG Easy-Control
 • Vysoká účinnost, nízké emise
 • Integrovaná nádoba na popel
 • Velmi vysoká bezpečnost a spolehlivost
 • Dlouhá životnost

 

Řez kotlem

1. Plnící otvor
2. Primární hoření dřeva
3. Sekundární hoření (zplynování dřeva)
4. Výměník spaliny / voda (trubkovnice)
5. Odtahový ventilátor kouřovodu
6. Regulace HDG Easy-Control
7. Odpopelnění

Regulace HDG Easy-Control:  

 • Regulace spalování, regulace výkonu pomocí řízení otáček spalinového ventilátoru
 • Regulace teploty vratné vody (zpátečky) a regulace zásobníku TUV (akumulační nádrže)
 • Velký barevný podsvícený displej s intuitivním procházením nabídky menu
 • Čtyři tlačítka pro nastavení parametrů vytápění
 • Snímač teploty spalin, snímače teploty výstupu a zpátečky, snímač teploty akumulační nádže

 

Parametry:

HDG Bavaria Turboden SaveEnergy Kohlbach