HDG Turbotec 50-60

Kotle HDG BAVARIA 10 až 400 kW » Kotle HDG BAVARIA na kusové dřevo » HDG Turbotec 50-60

HDG Turbotec 50/60

Ideální kotel pro vytápění domů, budov s průmyslovým nebo polnohospodářským využitím, dřevozpracovatelských hal a provozů. Enormně velký přikládací prostor až 340 litrů umožňuje spalovat kusové dřevo do délky 1 m. Vysoká účinnost a malý podíl popela při spalovaní.

Rozsah výkonů: 50kW, 60kW

Paliva: Kusové dřevo délky max. 1 m, hrubá štěpka, dřevní odpad.

 

Charatkteristika:  

  • Pohodlné přikládání kusového dřeva délky až do 1 m
  • Velmi dlouhé přikládací intervaly
  • Objem přikládacího prostoru 340 l
  • HDG regulace výkonu, Lambda sonda
  • Vysoká účinnost, nízké emise
  • Elektromagnetický uzávěr dvířek
  • Integrovaná nádoba na popel
  • Automatické čištění ploch výměníku
  • Velmi vysoká bezpečnost a spolehlivost
  • Dlouhá životnost

 

Řez kotlem

1. Přikládací prostor, zásobník
2. Otvory na čištění
3. Lambda sonda
4. Spalinový ventilátor
5. Přikládání dřeva a štěpky shora
6. Regulace HDG Lambda - Control
7. Přikládání kusového dřeva délky až 1 m z čelní strany
8. Regulace primárního a sekundárního vzduchu
9. Čistící otvor

Parametry:

 

HDG Bavaria Turboden SaveEnergy Kohlbach