KOTELNÍ SYSTÉM KOHLBACH TYP K12

Kotle KOHLBACH 525 až 18 000 kW » KOTELNÍ SYSTÉM KOHLBACH TYP K12

Tepelný výkon:

4000 18000 kW


Palivo:

Obsah vody [% hmotnosti]: 20 až 60% v závislosti na konfiguraci
Velikost [jmenovitá délka mm]: 30 až 100
Maximální obsah popela [% hmotnosti]: 10


Tento typ kotle je novinkou výrobního programu firmy Kohlbach, který výrazným způsobem ještě zvyšuje stávající technickou úroveň  a kvalitu dosud vyráběných kotlů. Konstrukce nového kotle zachovává všechny přednosti typu K 8, ale vychází ze zásadně jiné koncepce uspořádání dovolující navýšení rozsahu výkonů až na 18 MW. Ta umožnila odstranit dosavadní  slabá místa  celého systému, která se v průběhu let ukázala při provozu kotlů staršího typu. U nového kotle se rovněž  zvýšila  provozní spolehlivost a komfort obsluhy. To je důležité hlavně pro zařízení pracující v extrémních podmínkách jako jsou např. kogenerační technologie, u nichž je požadován co nejvyšší počet provozních hodin v roce při maximálním výkonu a při spalování někdy velmi nekvalitního a vlhkého paliva. Nová koncepce s výměníkem umístěným vedle spalovací komory významně snižuje požadavek na výšku kotelny, která zvláště u kotlů větších výkonů způsobovala někdy vážné komplikace. Ty ve svém důsledku pak zvyšovaly náročnost nezbytných stavebních úprav.

Pro výrobu nového typu kotle vybudovala firma Kohlbach nový provoz, protože pro kogenerační technologie je dnes nabízen v termoolejovém provedení jen tento typ a i jako klasický teplovodní kotel vzbuzuje  mezi zákazníky velký zájem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HDG Bavaria Turboden SaveEnergy Kohlbach