KOTELNÍ SYSTÉM KOHLBACH TYP K13

Kotle KOHLBACH 525 až 18 000 kW » KOTELNÍ SYSTÉM KOHLBACH TYP K13

Tepelný výkon:

900 až 6800 kW


Palivo:

Ideální pro ENplus pelety dle E14961-2, kvalita A1, A2 a B (průmyslové pelety)
Obsah vody [% hmotnosti]: 10
Velikost: délka 3,15 40 mm, průměr 6 a 8 mm
Maximální obsah popela [% hmotnosti]: 3


Kotel typu K 13 slouží speciálně ke spalování paliva s jemnou frakcí a nižším stupněm vlhkosti, což jsou především pelety, nebo kvalitní štěpka. Jedná se o jednodušší provedení kotle, a tomu odpovídá i nižší cena. 

Doprava paliva i jeho plnění do spalovací komory se uskutečňuje pomocí šnekových dopravníků. Dostatečná velikost spalovací komory, kterou se vyznačují všechny kotle Kohlbach, je i v tomto případě zachována jako zásadní předpoklad pro kvalitní a efektivní spalovaní, který se nedá ničím nahradit. Rovněž tento typ má šikmý pohyblivý rošt s velikostí odpovídající požadavkům pro spalování paliva s nižší vlhkostí.  Kotel je vybaven zapalovacím hořákem, takže při jeho uvádění do provozu se jen nahrne na rošt potřebné množství paliva a k zapálení dojde automaticky v požadovaném čase.

 

HDG Bavaria Turboden SaveEnergy Kohlbach