KOTELNÍ SYSTÉM KOHLBACH TYP K8

Kotle KOHLBACH 525 až 18 000 kW » KOTELNÍ SYSTÉM KOHLBACH TYP K8

Tepelný výkon:  

525 až 7675 kW


Palivo:


Obsah vody [% hmotnosti]: 20 až 60 v závislosti na konfiguraci
Velikost [jmenovitá délka mm]: 30 až 100
Maximální obsah popela [% hmotnosti]: 5


Jedná se o základní a nosný typ kotle vyvinutý pro nejrůznější neupravený dřevní odpad v rozsahu výkonů od 525 kW do 7675 kW. Vyrábí se již více let během nichž prokázal mimořádnou spolehlivost i výborné parametry. Celý systém je průběžně inovován, takže i dnes stále patří  mezi špičku kotlů ve své kategorii.

Spalovací komora má šikmý pohyblivý rošt a palivo je od zásobníku do kotle dopravováno speciálním hydraulickým podávacím systémem umožňujícím spalovat netříděné palivo s ojedinělými kusy až do délky 1 metru a průměru 10 cm. Tyto kusy se pomocí hydraulického mechanizmu rozdrtí na menší části, které se bez přerušení chodu dopravního žlabu dostanou již bez problémů na rošt spalovací komory, kde shoří.

Výměník kotle je osazen automatickým čistěním žárových trubek, takže nutnost jejich mechanického čistění je omezena na minimum a kotel proto nemusí být odstavován z provozu.

V celé dodávce nejsou použity žádné šnekové ani pásové dopravníky, to prakticky zcela eliminuje výskyt možných poruch v dopravní trase, což bývá obecně nejčastější příčinou odstávky biomasových kotlů z provozu.  Takže je možné, aby nespalitelné příměsi v palivu (kamení, písek, hlína, kovové předměty) prošly spalovací komorou a odpopelňovacím mechanizmem, aniž by došlo k odstavení kotle, nebo omezení jeho chodu.

Vysoká regulovatelnost systému umožňuje provozovat kotel ve výkonovém rozmezí 40 až 100 % při dodržení všech předepsaných emisních limitů.

Jako speciální provedení je možno pro menší výkony (do 1,5 MW) dodat celé zařízení jako mobilní umístěné v kontejneru.

 

                                                                                        Schéma kotle K8 

 

                        CZT Slavičín, K 8, 1600 kW                                Spalovací komora s roštem o výkonu 6 000 kW

 

                                   PC vizualizace                                          Řídící rozvaděč s ovládáním přes PC s vizualizací

 

HDG Bavaria Turboden SaveEnergy Kohlbach