Komorová pyrolýzní spalovna - Model GG

Spalovny nebezpečných odpadů » Komorová pyrolýzní spalovna - Model GG

Komorová pyrolýzní spalovna - Model GG

Popis technologie:

Odpad je ze sběrného kontejneru (300-1000 l) vysypán do násypné komory spalovacího zařízení pomocí hydraulického zařízení (1), odkud je hydraulickým pístem tlačen do primární spalovací komory (2). Pomocí startovacích hořáků (plynových nebo naftových) se odpad zapálí a hoří při teplotě max. 750 °C. Hořlavé plyny pokračují do předehřátého termoreaktoru (3), kde hoří při teplotě 1200 °C a zdržení cca 2 sekundy, čím je zabezpečeno dokonalé spálení všech toxických látek. Horké spaliny pokračují přes tepelný výměník (4) do čistícího zařízení spalin, kde se chemicky odlučují zbývající nečistoty obsažené ve spalinách. Vyčištěné spaliny pokračují do komína.
Po ukončení pyrolýzního cyklu (cca 8-12 hod.) a vychladnutí primární komory je popel vysypaný do sběrného kontejneru.

 

  1. Hydraulické podávání odpadu
  2. Primární pyrolýzní komora
  3. Termoreaktor
  4. Výměník tepla
  5. Chlazení spalin
  6. Suché čištění spalin
  7. Odtahový ventilátor
  8. Komín
  9. Obslužná místnost
  10. Nouzový komín

 

 

 

 

 

Spalovna - Model GG: centrální ovládací panel, hydraulické podávání kontejnerů, 
                                             primární spalovací komora s odpopelňovací jámou, termoreaktor
 

 

Spalovna - Model GG: chladič spalin, silo na sorbent, suchý filtr, obslužná místnost
 

HDG Bavaria Turboden SaveEnergy Kohlbach