Devaporizér

Kompletní řešení pro kombinované čištění spalin a zpětné získávání tepla » Devaporizér

Devaporizér

SaveEnergy devaporizér je zařízení zabraňující tvorbě par při výstupu spalin z komína do atmosféry. 

 

 

Zařízení zabraňuje tvorbě shluků - oblaků páry při výstupu spalin do atmosféry. Spaliny jsou vedeny přes výměník tepla s křížovým tokem, kde zkondenzují. Teplo ze spalin je odevzdáno v tomto zařízení, kde je do něj, za pomoci axiálních ventilátorů přes výměník tepla s křížovým tokem vzduchu, přiváděn vnější vzduch.

Tyto dva plyny (spaliny a vzduch) se spolu smíchají. Na výstupu tohoto smíchaného plynu do atmosféry nedojde k podkročení rosného bodu. Tímto je zjištěno, že na výstupu z komína nejsou viditelné žádné shluky páry.

 

 

 

 

 

HDG Bavaria Turboden SaveEnergy Kohlbach