Používaná paliva

Spalování biomasy » Používaná paliva

Biomasa jako palivo s budoucnostíNa rozdíl od "standardních" fosilních paliv, regenerativní paliva vyžadují desítky let trvající zkušenosti pokud jde o chemické složení, velikost, obsah vlhkosti a právní předpisy.

 

V našich provozech může být použita extrémně široká škála paliv - spektrum paliv tvoří dřevní biomasa jako štěpka, třísky, zbytkový odpad z terénních úprav, suchý odpad z pilařských závodů, pelety a piliny. Dokonce i zemědělská biomasa jako kukuřičné klasy, sláma, potravinářské odpady, atd. mohou být zahrnuty do palivového spektra našich vlastních řešení na vyžádání. Spalovací systémy, které se používají, jsou individuálně přizpůsobeny konkrétnímu palivu a poskytují optimální spálení každého spalovaného materiálu.

 

Univerzální paliva pro kotlové systémy Kohlbach:


                   heterogenní palivo, dřevní štěpka, kůra                                                          dřevní štěpka
 

                 
                                       dřevní štěpka                                                                          dřevní štěpka + piliny
 

                                            piliny                                                                       ENplus pelety, průmyslové pelety

                          

Alternativní speciální paliva pro individuální řešení kotlových systémů Kohlbach:
 

                                     kukuřičné klasy                                                                          slunečnicové pelety
 

                                              sláma       *) Systém pro spalování slámy v současné době firma Kohlbach nenabízí.

 

Zakázaná paliva pro kotlové systémy Kohlbach:


                                          odpadky                                                                                          plasty
 

                                       fosilní paliva

HDG Bavaria Turboden SaveEnergy Kohlbach