Spalinový kondenzátor

Kompletní řešení pro kombinované čištění spalin a zpětné získávání tepla » Spalinový kondenzátor

Spalinový kondenzátor

SaveEnergy spalinový kondenzátor je vysoce efektivní systém, který byl vyvinut pro zpětné využití tepla ze znečištěných spalin.

 

Teplo ze znečištěných spalin je získané rozprašováním procesní vody do proudu spalin. Teplosměnnou plochu tvoří součet plochy všech vodních kapiček (kapky vody se vytvářejí neustále nové), což vede k velikosti plochy výměníku tepla o rozměru několika fotbalových hřišť.
Námi dodávaný výměník tepla Save Energy se neznečišťuje ani nekoroduje a proto má minimální nároky na údržbu a provoz. Zpracování spalinového výměníku je robustní a splňuje nejvyšší standardy z hlediska dostupnosti a životnosti zařízení.

 Technologie v detailu

Při procesu zpětného získávání tepla ve spalinovém kondenzátoru je teplo ze spalin extrahováno pomocí rozprašování procesní vody. Povrchy mnoha malých vodných kapiček přebírají funkci mechanického výměníku tepla, díky čemuž není  kondenzátor náchylný ke znečišťování. Teplo ze spalin je absorbováno kapalinou a dodáváno prostřednictvím deskového výměníku tepla k teplonosné látce (např. zpátečka tepelné sítě). Velká povrchová plocha výměníku tepla (součet ploch všech kapiček) zaručuje vysokou účinnost využití odpadního tepla. Spaliny se ochladí na teplotu 2-3 °C nad teplotu teplonosné látky. Ochlazením pod rosný bod kondenzuje voda ze spalin. Kondenzát je pH neutrální a systémem pro úpravu vody vyčištěný od pevných látek. Kondenzátor nevyžaduje žádnou dodatočnou vodu. Do kanalizace je zaveden výlučně jen vyčištěný přebytek kondenzátu.


Intenzivním vstřikovaním procesní vody do spalin přebírá spalinový kondenzátor funkci pračky spalin. Hrubé častice prachu jsou vázány ve spalinách pomocí setrvačných síl na povrchu kapaliny. Pomocí procesní vody jsou tyto přepravovány do systému pro úpravu vody. Předčištění spalin od hrubých prachových částic je rozhodující pro efektivní fungování mokrého elektrostatického odlučovače, který ze spalin odlučuje zbývající malé prachové částice.

 

 

HDG Bavaria Turboden SaveEnergy Kohlbach