Suchý elektrostatický odlučovač

Kompletní řešení pro kombinované čištění spalin a zpětné získávání tepla » Suchý elektrostatický odlučovač

SaveEnergy suchý elektrostatický odlučovač

je velkokapacitní separátor, který byl vyvinut s konkrétním cílem dosáhnout minimálních provozních nákladů při maximální účinnosti separace s dostupností až 99%.

 

Nízké náklady na údržbu

• rýchla a hospodárna údržba vďaka ľahkej dostupnosti pomocou plošín, prístupov a veľkých vstupných otvorov,
• bez manuálnej údržby - strmé steny zabraňujúce tvorbe premostenia,
• nákladovo efektívna podpora vzdialeným prístupom.

 

Nízké provozní náklady

• nízká spotřeba elektrické energie díky efektivnímu řízení.

 

Nízké investiční náklady

• nízké náklady na výstavbu prostredníctvom prispôsobiteľnej stavebnej výšky, najmä vďaka dvojitej konštrukcii,
• kompaktná a nákladovo efektívna montáž - individuálne navrhnuté perforované plechy a prepážky zabezpečujú optimálny tok plynu.

 

Technologie v detailu

V suchom elektrostatickom odlučovači - elektrofiltry sú pevné látky zo spalín, v dôsledku pôsobenia elektrického poľa, odlúčené. Elektricky neutrálne častice prachu sú nabíjané zápornýmí elektródami. Pôsobením elektrických síl sú častice dopravované k zrážkovej elektróde a tým odlúčené od prúdu plynu.

 

Suchý elektrostatický odlučovač je vytvorený ako doskový odlučovač. Na zápornej elektróde je generované vysokonapäťové pole až do 70 kV. V bezprostrednej blízkosti záporných elektród sa vytvára vysoká intenzita poľa. V tejto aktívnej zóne sú voľné elektróny silne zrýchlené (plynové výboje). Táto takzvaná ionizácia je spojená so slabým svetelným žiarením a je označovaná ako koróna. Korónovými výbojmi na koncoch záporných elektród sa vytvárajú plynové ióny, ktoré priľnú na častice prachu a elektricky ich nabijú.
Nabité častice prachu sú vťahované do odlučovacieho priestoru medzi zápornou a zrážkovou elektródou naprieč smeru prúdenia plynu do elektricky uzemnených zrážkových dosiek (anód) a tým odlúčené od prúdu plynu. Tento tok, ktorý sa pohybuje od aktívnej zóny cez pasívnu zónu k zrážkovej elektróde je označovaný ako „elektrický vietor“.


Odlúčené častice tvoria vrstvu prachu na zrážkových doskách. Vzhľadom k uzemneniu týchto dosiek prachové častice strácajú svoj náboj a môžu byť mechanicky čistené. Zrážkové dosky ako aj rámy záporných elektród budú v určitých intervaloch, pomocou dvoch kladivkových zariadení, oklepávané. Prachové častice budú mechanickými nárazovými vlnami uvolnené a budú padať do zberného zásobníka. Tento systém beží nepretržite v priebehu celého procesu, čím zabezpečuje veľmi vysokú dostupnosť.

 

HDG Bavaria Turboden SaveEnergy Kohlbach