Systém pro úpravu vody

Kompletní řešení pro kombinované čištění spalin a zpětné získávání tepla » Systém pro úpravu vody

Systém pro úpravu vody

SaveEnergy systém pro úpravu vody byl vyvinut pro čištění kondenzátu od pevných látek.

 

 

Obsah pevných látek ve vodě je za systémem pro úpravu vody méně než 5 mg/l. Část vyčištěného kondenzátu se vrací jako procesní voda zpět do spalinového kondenzátora. Přebytečný kondenzát je sveden do kanalizace. Systém pro úpravu vody je plně automatizovaný a s extrémně nízkými nároky na údržbu.

V systému pro úpravu vody je kondenzát čištěn dvoustupňovým procesem. V první fázi je znečištěný kondenzát veden přes lamelový odlučovač, kde se v důsledku gravitace většina pevných látek usadí. V druhé fázi předčištěný kondenzát protéká pískovým filtrem, kde se zůstávající pevné látky z kondenzátu odfiltrují. Pískový filtr se čistí automaticky. Čistý kondenzát se shromažďuje ve vodní nádrži a přebytečný kondenzát je sveden do kanalizace.

 

HDG Bavaria Turboden SaveEnergy Kohlbach