Profil společnosti

Firma Schiestl spol. s r.o. je firmou, která již dlouhodobě působí na českém a slovenském trhu v oblasti tepelné techniky. Do povědomí odborné veřejnosti se v počátcích zapsala a uznání si vydobyla hlavně realizací dodávek  46 spaloven nebezpečných odpadů s využitím tepla pro vytápění. Zkušenosti ze složité problematiky spalování uvedeného typu odpadů nyní firma využívá při dodávkách zařízení spalujících biomasu.

Kromě zmíněných spaloven je firma i zástupcem renomovaných rakouských a německých výrobců kotlů na biomasu, KOHLBACH a HDG BAVARIA. Kotle jsou vhodné pro spalování všech druhů dřevního odpadu, a to i s vysokou vlhkostí. Rovněž nabízíme spalovny nebezpečného odpadu od firmy Hoval a klasické plynové kotle firmy Astebo.

Firma Schiestl spol. s r.o. patří mezi uznávané dodavatele kotlů na biomasu především díky nabízené špičkové technologii a odpovědnému přístupu ke každému zákazníkovi. Kotle Kohlbach se osvědčily i v náročném provozu kogenerační výroby tepla a elektrické energie, a to jak klasickou metodou s parní turbínou, tak i při využití moderní kogenerační metody systémem ORC založené na spolehlivém a bezpečném ohřevu termooleje.

Na českém trhu zastupujeme také předního výrobce modulu ORC, italskou firmu Turboden, To nám umožňuje, jako jedné z mála společností v ČR realizovat dodávky uvedené kogenerační technologie ORC tzv. „na klíč“ s využitím praktických zkušeností a poznatků získaných při dodávkách a provozování těchto zařízení.  Dnes máme v provozu již dvě instalace, první z roku 2005 v Tepelném hospodářství města Trhové Sviny a druhou z roku 2010 v Žatecké teplárenské v Žatci. Jako úplná novinka jsou k dispozici také technologie umožňující výrobu elektřiny z geotermální a solární energie, nebo z odpadního tepla.

Technologie pro výrobu tepla a elektrické energie, které firma Schiestl spol. s r.o. nabízí na českém trhu, představují absolutní špičku v Evropě, splňující všechny technické, ekonomické i ekologické požadavky dnešní doby i nejbližší budoucnosti.

V roce 2015 společnost Schiestl spol. s r.o. navázala spolupráci s firmou IS SaveEnergy AG a jako její výhradní zástupce pro český a slovenský trh jsme pro vás rozšířili naše portfolio o další technologická zařízení jako např. suché nebo mokré elektrostatické odlučovače (elektrofiltry) nebo kondenzátory spalin. 

Nabízíme výrobky těchto firem:

HDG Bavaria Turboden SaveEnergy Kohlbach