BANSKÁ BYSTRICA - RADVAŇ (Slovensko) - KOTLE PRO SPALOVÁNÍ BIOMASY KOHLBACH - 2 x 4 MW

BANSKÁ BYSTRICA - RADVAŇ (Slovensko) -  KOTLE PRO SPALOVÁNÍ BIOMASY KOHLBACH  -  2 x 4 MW

BANSKÁ BYSTRICA - RADVAŇ (Slovensko) - KOTLE PRO SPALOVÁNÍ BIOMASY KOHLBACH - 2 x 4 MW

Investor (kontaktní osoba): RWE a.s.

Termín realizace: 2011

Věcný rozsah zajišťovaných prací: Dodávka, montáž a zprovoznění dvou horkovodních kotlů Kohlbach s příslušenstvím

Finanční rozsah zajišťovaných prací: 1 360 000,- EUR bez DPH

Výrobce dodané technologie: Kohlbach KCO, A - Wolfsberg / Rudnick & Enners Maschinen und Anlagenbau GmbH, SRN - Alpenrod

HDG Bavaria Turboden SaveEnergy Kohlbach