BOHDANEČ - KOTEL PRO SPALOVÁNÍ BIOMASY KOHLBACH - 1,5 MW

BOHDANEČ  -  KOTEL PRO SPALOVÁNÍ BIOMASY KOHLBACH  -  1,5 MW

BOHDANEČ - KOTEL PRO SPALOVÁNÍ BIOMASY KOHLBACH - 1,5 MW

Investor (kontaktní osoba): LESS & Timber (Ing. Jaromír Juna, tel: 00420 604 211 001)

Termín realizace: 2005

Věcný rozsah zajišťovaných prací: Dodávka, montáž a zprovoznění teplovodního kotle Kohlbach

Finanční rozsah zajišťovaných prací: 7 045 000,- Kč bez DPH

Výrobce dodané technologie: Kohlbach KCO, A - Wolfsberg

HDG Bavaria Turboden SaveEnergy Kohlbach