BRNO-BYSTRC - VÝMĚNA TEPELNÉHO ZDROJE NA BIOMASU A DOPLNĚNÍ 2 KS ELEKTROSTATICKÝCH ODLUČOVAČŮ

BRNO-BYSTRC - VÝMĚNA TEPELNÉHO ZDROJE NA BIOMASU A DOPLNĚNÍ 2 KS ELEKTROSTATICKÝCH ODLUČOVAČŮ

BRNO-BYSTRC - VÝMĚNA TEPELNÉHO ZDROJE NA BIOMASU A DOPLNĚNÍ 2 KS ELEKTROSTATICKÝCH ODLUČOVAČŮ

Investor (kontaktní osoba): UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno

Termín realizace: 2014

Věcný rozsah zajišťovaných prací: Dodávka, montáž a zprovoznění kotle Kohlbach a elektrofiltrů Scheuch

Finanční rozsah zajišťovaných prací: 645 000,- EUR bez DPH

Výrobce dodané technologie: Kohlbach KCO, A - Wolfsberg / Scheuch GmbH, A - Weierfing

HDG Bavaria Turboden SaveEnergy Kohlbach