ČESKÝ KRUMLOV - KOTEL PRO SPALOVÁNÍ BIOMASY KOHLBACH - 4 MW

ČESKÝ KRUMLOV  -  KOTEL PRO SPALOVÁNÍ BIOMASY KOHLBACH  -  4 MW

ČESKÝ KRUMLOV - KOTEL PRO SPALOVÁNÍ BIOMASY KOHLBACH - 4 MW

Investor (kontaktní osoba): Lira a.s. (ing. Kitzberger, tel: 00420 377 773 738)

Termín realizace: 2001

Věcný rozsah zajišťovaných prací: Dodávka, montáž a zprovoznění horkovodního kotle Kohlbach a úprava kotelny

Finanční rozsah zajišťovaných prací: 12 460 000,- Kč bez DPH

Výrobce dodané technologie: Kohlbach GmbH, A - Wolfsberg

HDG Bavaria Turboden SaveEnergy Kohlbach