HORNÍ PLANÁ - KOTEL PRO SPALOVÁNÍ BIOMASY KOHLBACH - 2 MW

HORNÍ PLANÁ  -  KOTEL PRO SPALOVÁNÍ BIOMASY KOHLBACH  -  2 MW

HORNÍ PLANÁ - KOTEL PRO SPALOVÁNÍ BIOMASY KOHLBACH - 2 MW

Investor (kontaktní osoba): Město Horní Planá (Karel Král, tel: 00420 380 724 418)

Termín realizace: 2010

Věcný rozsah zajišťovaných prací: Dodávka, montáž a zprovoznění teplovodního kotle Kohlbach

Finanční rozsah zajišťovaných prací: 9 100 000,- Kč bez DPH

Výrobce dodané technologie: Kohlbach KCO, A - Wolfsberg

HDG Bavaria Turboden SaveEnergy Kohlbach