KAMÝK NAD VLTAVOU - KOTLE PRO SPALOVÁNÍ BIOMASY HDG BAVARIA - 2 x 50 kW

KAMÝK NAD VLTAVOU  -  KOTLE PRO SPALOVÁNÍ BIOMASY HDG BAVARIA  -  2 x 50 kW

KAMÝK NAD VLTAVOU - KOTLE PRO SPALOVÁNÍ BIOMASY HDG BAVARIA - 2 x 50 kW

Investor (kontaktní osoba): Obec Kamýk nad Vltavou (Ing. Josef Vencovský, tel: 00420 318 677 104)

Termín realizace: 2011

Věcný rozsah zajišťovaných prací: Dodávka, montáž a zprovoznění dvou teplovodních kotlů HDG Bavaria typ Compact včetně vybíracího zařízení

Finanční rozsah zajišťovaných prací: 1 192 000,- Kč bez DPH

Výrobce dodané technologie: HDG Bavaria GmbH, SRN - Massing

HDG Bavaria Turboden SaveEnergy Kohlbach