MALACKY (Slovensko) - KOTEL PRO SPALOVÁNÍ BIOMASY KOHLBACH - 4 MW

MALACKY (Slovensko)  -  KOTEL PRO SPALOVÁNÍ BIOMASY KOHLBACH  -  4 MW

MALACKY (Slovensko) - KOTEL PRO SPALOVÁNÍ BIOMASY KOHLBACH - 4 MW

Investor (kontaktní osoba): Swedwood Malacky (Ing. František Illy, tel: 00421 903 722 171)

Termín realizace: 2005

Věcný rozsah zajišťovaných prací: Dodávka, montáž a zprovoznění teplovodního kotle Kohlbach

Finanční rozsah zajišťovaných prací: 17 200 000,- SK bez DPH

Výrobce dodané technologie: Kohlbach KCO, A - Wolfsberg

HDG Bavaria Turboden SaveEnergy Kohlbach