POLIČKA - KOTEL PRO SPALOVÁNÍ BIOMASY KOHLBACH - 2 MW

POLIČKA  -  KOTEL PRO SPALOVÁNÍ BIOMASY KOHLBACH  -  2 MW

POLIČKA - KOTEL PRO SPALOVÁNÍ BIOMASY KOHLBACH - 2 MW

Investor (kontaktní osoba): Dřevozávod Pražan s.r.o. (Ing. Procházka, tel: 00420 461 722 173)

Termín realizace: 2001

Věcný rozsah zajišťovaných prací: Dodávka, montáž a zprovoznění kotle Kohlbach a úprava kotelny

Finanční rozsah zajišťovaných prací: 9 265 000,- Kč bez DPH

Výrobce dodané technologie: Kohlbach GmbH, A - Wolfsberg

HDG Bavaria Turboden SaveEnergy Kohlbach