POVAŽSKÁ BYSTRICA (Slovensko) - SPALOVNA NEMOCNIČNÍHO ODPADU - GG 7

POVAŽSKÁ BYSTRICA (Slovensko)  -  SPALOVNA NEMOCNIČNÍHO ODPADU  -  GG 7

POVAŽSKÁ BYSTRICA (Slovensko) - SPALOVNA NEMOCNIČNÍHO ODPADU - GG 7

Investor (kontaktní osoba): NsP Považská Bystrica (Ing. Josef Albrecht, tel: 00421 907 792 632)

Termín realizace: 2001

Věcný rozsah zajišťovaných prací: Dodávka a montáž spalovny Hoval - Schiestl GG 7 s čištěním spalin včetně dioxinového filtru a rekonstrukce tepelného hospodářství

Finanční rozsah zajišťovaných prací: 39 647 000,- SK

Výrobce dodané technologie: Hovalwerk A.G., Lichtenstein - Vaduz / Hoval GmbH, A - Marchtrenk

HDG Bavaria Turboden SaveEnergy Kohlbach