PRAHA MOTOL - SPALOVNA NEMOCNIČNÍHO ODPADU HOVAL - 2 x 1560 t/rok / 2 x 1,5 MW teplá voda

PRAHA MOTOL  -  SPALOVNA NEMOCNIČNÍHO ODPADU HOVAL  -  2 x 1560 t/rok / 2 x 1,5 MW teplá voda

PRAHA MOTOL - SPALOVNA NEMOCNIČNÍHO ODPADU HOVAL - 2 x 1560 t/rok / 2 x 1,5 MW teplá voda

Investor (kontaktní osoba): Fakultní nemocnice Motol (Ing. Václav Kováč, tel: 00420 724 247 329)

Termín realizace: 2006

Věcný rozsah zajišťovaných prací: Dodávka, montáž a zprovoznění spalovny Hoval - Schiestl. Dvě jednotky Hoval GG 14+

Finanční rozsah zajišťovaných prací: 64 000 000,- Kč bez DPH

Výrobce dodané technologie: Hovalwerk A.G., Lichtenstein - Vaduz

HDG Bavaria Turboden SaveEnergy Kohlbach