TĚPTÍN - KOTEL PRO SPALOVÁNÍ BIOMASY HDG BAVARIA - 50 kW

TĚPTÍN  -  KOTEL PRO SPALOVÁNÍ BIOMASY HDG BAVARIA  -  50 kW

TĚPTÍN - KOTEL PRO SPALOVÁNÍ BIOMASY HDG BAVARIA - 50 kW

Investor (kontaktní osoba): Ing. Jiří Vorel (tel: 00420 728 919 965)

Termín realizace: 2010

Věcný rozsah zajišťovaných prací: Dodávka, montáž a zprovoznění teplovodního kotle HDG Bavaria typ Euro včetně akumulačních nádrží

Finanční rozsah zajišťovaných prací: 451 600,- Kč bez DPH

Výrobce dodané technologie: HDG Bavaria GmbH, SRN - Massing

HDG Bavaria Turboden SaveEnergy Kohlbach