TOBELBAD (Rakousko) - SPALOVNA NEMOCNIČNÍHO ODPADU - GG 14

TOBELBAD (Rakousko)  -  SPALOVNA NEMOCNIČNÍHO ODPADU  -  GG 14

TOBELBAD (Rakousko) - SPALOVNA NEMOCNIČNÍHO ODPADU - GG 14

Investor (kontaktní osoba): Rehabilitační centrum a nemocnice Tobelbad (Dr. Weinberger, tel: 0043 664 523 2643)

Termín realizace: 2001

Věcný rozsah zajišťovaných prací: Dodávka a montáž spalovny Hoval - Schiestl GG 14 s čištěním spalin suchou cestou včetně dioxinového filtru a kontinuálního monitoringu emisí

Finanční rozsah zajišťovaných prací: 17 900 000,- ATS

Výrobce dodané technologie: Hovalwerk A.G., Lichtenstein – Vaduz

HDG Bavaria Turboden SaveEnergy Kohlbach