ZNOJMO - SPALOVNA NEMOCNIČNÍHO ODPADU HOVAL - GG 14

ZNOJMO  -  SPALOVNA NEMOCNIČNÍHO ODPADU HOVAL  -  GG 14

ZNOJMO - SPALOVNA NEMOCNIČNÍHO ODPADU HOVAL - GG 14

Investor (kontaktní osoba): Nemocnice Znojmo (Ing. Antonín Pokorný, tel: 00420 723 677 385)

Termín realizace: 2005

Věcný rozsah zajišťovaných prací: Dodávka a montáž zařízení na čištění spalin pro spalovnu Hoval + kontinuální měření emisí

Finanční rozsah zajišťovaných prací: 14 934 000,- Kč bez DPH

Výrobce dodané technologie: ILD cz s.r.o / MF technik, Austria

HDG Bavaria Turboden SaveEnergy Kohlbach